تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی

خانه » انواع ردیابهای مختلف » ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی

ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی.این ردیاب بوسیله دو اپراتور مورد استفاده قرار می گیرد.این ردیاب مانند تمامی ردیاب های دو نفره می تواند تغییرات میدان مغناطیس را سطح زمین اندازه گیری نماید و با توجه به شدت آن میدان به آن عکس العمل نشان بدهد.

۰۹۱۲۳۴۰۰۱۹۷

شدت و نوع میدان فلز مدفون ارتباط مستقیمی با نوع فلز و عمق فلز دارد.فلزاتی که رسانایی بالایی دارند مانند مس و طلا و نقره دارای شدت زیادی هستندالبته باید یه استثنا قایل شد و آهن را هم اگر سطحی باشد به این جمع اضافه نمود.آهن اگر در سطح نباشد نمی تواند بر عملکرد ردیاب راپلاس تاثیری داشته باشد.

ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی

ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی

ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی :

 • ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی است.
 • عدم حساسیت به آهن.
 • عدم حساسیت به کانی ها
 • عدم حساسیت به مواد معدنی .
 • دارای برد و شعاع زیاد برای طلا.
 • تعیین مکان دقیق فلز .
 • تعیین مکان دقیق فضای خالی.
 • امکان تعیین عمق هدف.

بزرگترین ایراد چنین سیستمهای حساسیت زیاد این ردیاب ها به فلزات سطحی و مخصوصا آهن است که این ایراد تا اندازه ای در این ردیاب بر طرف شده است .روشهای برای حذف فلزات سطحی و از جمله آهن هست که در زمان خرید و آموزش ارایه میشود.

۰۹۱۲۳۴۰۰۱۹۷ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی

ردیاب راپلاس دارای سه حالت کاربری است که عبارتند از :

 • ردیابی طلا
 • ردیابی نقره
 • ردیابی تونل و فضای خالی.

در ردیاب راپلاس یا ردیابهای مشابه می توان به صورت ۳۶۰ درجه از وجود فلز یا فضای خالی مطلع شد.میزان و شدت سیگنال دریافتی می تواند بیانگر دوری و نزدیکی فلز و یا عمق و نوع آن باشد.در ردیابی طلا می توان شدت و کشش دستگاه را به خوبی احساس نمود در حالیکه چنین کششی را در سایر فلزات نداریم.

ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی

ردیاب دو نفره و فرکانسی راپلاس مخصوص طلا و نقره و فضای خالی

میزان برد و شعاع این ردیاب در قیاس با سایر ردیابهای مشابه تا اندازه زیادی بهبود یافته است.

گنج یاب