تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

انتخاب بهترین فلزیاب

انتخاب بهترین فلزیاب شاید کار چندان ساده ای نباشد و در میان هیاهوی سازندگان سیستمهای مختلف از سراسر جهان شاید تا اندازه ای غیر محتمل باشد تا بتوانیم به نقطه ای برسیم که از بین همه این سیستمها و فلزیاب ها قادر باشیم ایده آل ترین فلزیاب را انتخاب کنیم.

انتخاب بهترین فلزیاب دغدغه همه افرادی است که به نوعی فلزیابی و گنجیابی را راهی برای زندگی بهتر برگزیده اند و تمام امکانات مادی و فکری خود را خالصانه در این راه گذاشته اند نشان دادن راهی برای رسیدن به آرزوی انتخاب بهترین فلزیاب می تواند به این مجموعه از افراد کمک شایانی نماید.

همچنان که استحضار دارید برای انتخاب بهترین فلزیاب باید چند فاکتور اساسی را در نظر داشته باشیم.

انتخاب بهترین فلزیاب

انتخاب بهترین فلزیاب

در واقع برای فلزیابی هر اپراتوری به سه بال نیاز دارد که عبارتند از :

  • فلزیاب صوتی مانند جی پی ایکس ۵۰۰۰ یا فلزیابهای وی ال اف.
  • اسکنری قدرتمند و سه بعدی.
  • ردیاب و شعاع زن دقیق.

موارد فوق ابزار و گزینه های هستند که برای فلزیابی و گنجیابی حرفه ای لازم هستند.

در واقع نمی توان بدون این سه بال بتوان انتظار معجزه داشت.

انتخاب بهترین فلزیاب

انتخاب بهترین فلزیاب

محدودیت های موجود در انتخاب بهترین فلزیاب :

  • تهیه سه سیستم همزمان نیازمند بار مالی زیاد است.
  • یادگیری استفاده از این سیستمها نیازمند صرف زمان و داشتن زمینه فنی استفاده از این سیستمهاست.
  • جابجایی و حمل و نقل این سیستمها در این شرایط کار ساده ای نیست.

راه چاره در انتخاب بهترین فلزیاب :

بهترین گزینه در تجمیع این سیستها می تواند ردیاب و نقطه زن اف جی ۹۰ باشد 

چرا اف جی ۹۰ بهترین گزینه است؟

  • سیستمی است که هم ردیاب است ومی تواند فلزات را از دور تشخیص بدهد.
  • سیستمی است که می تواند نقطه دقیق فلز را مشخص نماید و نقطه زن است.
  • سیستمی است که قابلیت تعیین عمق را نیز دارد.

FG 90 در واقع سیستمی است جامع و کامل.

گنج یاب