تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

تفسیر و کارشناسی علامت مار در گنج یابی و دفینه یابی

خانه » تفسیر علایم و نشانه ها » تفسیر و کارشناسی علامت مار در گنج یابی و دفینه یابی

تفسیر و کارشناسی علامت مار در گنج یابی و دفینه یابی از فراوان ترین علایم موجود در ایران و خاورمیانه است.مار ماهیتا جزو موجودات اساطیری است که نشان از سحر و جادو و خوف و ترس می دهد.همیشه وجود مادر نمی تواند دلیل بر وجود گنج باشد.تفسیر و کارشناسی علامت مار در گنج یابی و دفینه یابی را در این جا در مکان های مختلف و متفاوت مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم و احتمالات مختلف را در نظر می گیریم.

تفسیر و کارشناسی علامت مار در گنج یابی و دفینه یابی :

 • وجود مار ممکن است دلیل مذهبی داشته باشد.
 • در بعضی از فرهنگ ها از مار به عنوان نمادی از شفا و درمان یاد میشود مانند یونانیان.
 • نشان مار فقط زمانی ممکن است دلیل بر گنج باشد که این نشان در سر در کاخ یا عمارتی باشد.
 • وجود مار در میان صخره ها و بیابان ها فقط بیانگر اعتقادات مردمان بومی آن نواحی است.
 • وجود مار در کنار رودخانه دلیلی بر وفور نعمت و کشاورزی است.
 • وجود نماد مار بر سر در کاروانسراها دلیل بر وجود راههای نا امن در آن منطقه است.
 • وجود نماد بر تک سنگهای بزرگ دلیل بر وجود راهزن در آن منطقه است.
 • وجود مار در مناطق جنگلی دلیل بر خطرناک بودن آن مکان است.
 • وجود علامت یا نماد مار در دشت نشان از وجود قبر زنی با قدرت در آن محدوده است.احتمال وجود گنج در چنین مکانی خیلی زیاد است.
 • وجود نماد مار در کنار تپه های باستانی نشان وجود رازی خطرناک (گنج) در آن مکان است.
 • وجود نماد مار در سر در کاخ ها و نزدیک تپه های تومولوس می تواند دلیل بر وجود گنج باشد.در سایر موارد معانی غیر از گنج دارد.
 • طول و اندازه مارهای که علامت گنج هستند متفاوت است.
 • نماد مار بر جسته بیانگر کم اهمیت بودن موضوع است.
 • نماد مار حاکاکی شده بیانگر اهمیت موضوع مورد نظر است.
 • نماد مار تهاجمی دلیلی بر وجود حاکم قدرتمند در آن منطقه است.
 • نماد مار پیچ خورد دلیلی بر وجود وقور نعمت و فروانی محصولات کشاورزی است.
 • وجود دو مار در کنار هم دلیلی بر تومان بودن خیر و شر است.
تفسیر و کارشناسی علامت مار در گنج یابی

تفسیر و کارشناسی علامت مار در گنج یابی

تفسیر و کارشناسی علامت مار در گنج یابی و دفینه یابی خیلی مهم است.

اگر در نزدیکی کاخ یا تپه باستانی به نماد مار برخورد کردید به این موارد توجه نمایید.نماد مار در این مکان ها مهم است.

 1. طول مار بیانگر تونل است.هر اندازه طول مار بیشتر باشد طول راهرو ورودی نیز بیشتر خواهد بود.
 2. اگر در طول مار فاصله ای مشاهده گردید این دلیل بر وجود راه بسته است.
 3. اندازه سر مار می تواند دلیلی بر حجم مال موجود در آن مکان باشد.
 4. قطر مار دلیل بر بزرگی یا کوچکی راهرو ورودی است.
 5. اگر دم مار انحنا داشت راهرو مورد نظر راه ورودی از بالا را نیز داراست.
 6. مال مارهای دراز کمتر از مارهای کوتاه است.
 7. هر اندازه طول مار کمتر و باریک تر باشد امکان مال با ارزش تر بیشتر است.
گنج یاب