تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

تپه های باستانی شهرستان تکاب در استان ارومیه

خانه » اطلاعات عمومی در مورد فلزیاب ها و چرایی انتشار آن » تپه های باستانی شهرستان تکاب در استان ارومیه

تپه های باستانی شهرستان تکاب در استان ارومیه شامل تپه ها و امکان باستانی در این شهرستان است.که عبارتند از :

تپه های باستانی شهرستان تکاب در استان ارومیه

در روستای آسمان بلاغی تپه ای به اسم آشاغی محله سی وجود دارد که متعلق به هزاره اول قبل از میلاد است.

۰۹۱۲۰۷۸۵۱۶۰

در روستایی چوپلو تپه ای به اسم پاییزه وار مربوط به عصر مس قرار دارد.

تپه ی تخ تخ در بخش مرکزی تکاب مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد وجود دارد.

تپه ترمکچی در روستایی به همین نام مربوط به عصر آهن قدیم است.

تپه چاله گوره در روستای قوجه و مربوط به عصر مس است.

تپه خرابه سبیل یک در روستای سبیل و مربوط به هزاره قبل از میلاد مسیح.

تپه خرم دره یک هزاره اول قبل از میلاد در روستای دورباش واقع است.

تپه های باستانی شهرستان تکاب در استان ارومیه

تپه ده کن چوپلو دوره اسلامی

تپه ده کن چپ دره سده ۶ و ۸

تپه ده کن قرخلو در روستایی به همین نام و مربوط به ایلخانیان.

تپه روی خزینه روستایی تاش کبود از دوران ساسانیان و اشکانیان.

تپه ساری قورخان در روستایی به همین نام و هزاره اول قبل از میلاد.

تپه شاه محمدی در روستای چوپلو از دوران ساسانیان و هزاره اول قبل از میلاد.

تپه عباس بلاغی از هزاره اول و در روستای تمای قرار گرفته است.

تپه علی گرده در روستای نبی کندی دوران ایلخانیان

تپه علی گولی عصر برنز دو روستای دورباش

تپه علی مرده روستای چوپلو هزاره اول قبل از میلاد

تپه غار شمس در روستای نبی کندی هزاره اول

تپه کانی زرینه روستای داش قزقاپان هزار اول

تپه کانی شاه روستای حسن آباد مربوط به اشکانیان

تپه نقشینه در روستای امین آباد عصرمس سنگی.

تپه هرس روستایی قوجه عصر برنز

تپه مجید در روستای نصرت آباد دوران اشکانیان

تپه یونجه جار نصر مس سنگی روستای تاش کبود.

تپه مری موکری هزاره اول روستای آقدره

تپه کانی سلیمان روستای باش برات هزاره اول.

فلزیاب های تصویری

فلزیاب های صوتی

ردیاب ها

 

گنج یاب