تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

ردیاب فرکانسی کنراد از آن برای ردیابی فلزات و فضاهای خالی استفاده میشود

خانه » انواع ردیابهای مختلف » ردیاب فرکانسی کنراد از آن برای ردیابی فلزات و فضاهای خالی استفاده میشود

ردیاب فرکانسی کنراد از جمله دستگاههای ردیابی است که از آن برای ردیابی فلزات و فضاهای خالی استفاده میشود.این ردیاب قادر است فلزاتی مانند طلا و نقره و مفرغ و فضای خالی و آب را از فاصله دور ردیابی نماید و مکان دقیق آن را با در نظر گرفتن مهارت اپراتور مشخص نماید.

ردیاب فرکانسی کنراد

این ردیاب از دو بخش جداگانه تشکیل شده است که عبارتند از :

 1. پراب زمینی : پراب زمینی عبارت است از منبع تولید کننده سیگنال یا Signal Generator است که با توجه به نوع فلز انتخابی سیگنال مورد نظر را تولید و به خاک منتقل می نماید.انتشار سیگنال مورد نظر باعث ایجاد میدان فلز مورد نظر در اطراف فرستنده زمینی می شود و اپراتور می تواند با استفاده از آنتن های گیرنده مسیر و خط سیگنال فلز مورد نظر را شناسایی نماید و از حفاری غیر ظروری پرهیز نماید.پراب زمینی در نقش یک فرستنده عمل می نماید.
 2. آنتن های گیرنده : آنتن های گیرنده به عنوان گیرنده سیگنال های ارسالی توسط پراب زمینی عمل می نمایند و می توانند سیگنال مورد نظر و دریافتی را تشخیص بدهند و مسیر فلز یا فضای خالی را تشخیص بدهند .اپراتور می تواند مسیر سیگنال را تشخیص داده و در آن خط به سمت هدف مورد نظر حرکت نماید و تا زمانی که اپراتور در مسیر درست حرکت می کندمی تواند خط سیگنال را با توجه به فقل شدن مکرر آنت ها تشخیص بدهد .

عملکرد مطلوب ردیاب های آنتنی به مهارت اپراتور بستگی دارد .کار با ردیابهای آنتنی و ردیاب فرکانسی کنراد نیازمند داشتن پشتکار و تست و تمرین فراوان است . یکی از مهمترین فاکتورها در یادگیری عملکرد صحیح هر ردیابی داشتن مکان تست مناسب است تا اپراتور نحوه درست حرکت آنتن ها را یاد گرفته و با آنها در موقعیت های واقعی آشنا شود.

ردیاب فرکانسی کنراد

ردیاب فرکانسی کنراد :

 • ردیاب فرکانسی کنراد ردیابی مناسب برای محیط های نسبتا وسیع است.
 • دارای فرستنده زمینی قدرتمند است.
 • امکان تشخیص فلزات مختلف را دارد.
 • امکان تشخیص فضاهای خالی را از فاصله دور دارد.
 • قدرت حذف مواد معدنی و کانیها را داراست.
 • عدم حساسیت به آهن و سایر فلزات نامطلوب را داراست.
 • سبک و قابل حمل است.
 • دارای باطری قدرتمند است.
 • دارای برد یا شعاع زیاد اسنت.

ردیاب های خوراکی

ردیابهای دیجیتال

ردیاب های فرکانسی

ردیاب های خوراکی و فرکانسی

گنج یاب