تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

ردیاب کومپاس ۳۰۰۳ ردیابی فرکانسی و مناسب مکانهای محدود است

خانه » انواع ردیابهای مختلف » ردیاب کومپاس ۳۰۰۳ ردیابی فرکانسی و مناسب مکانهای محدود است

ردیاب کومپاس ۳۰۰۳ از جمله ردیابهای فرکانسی است که از آن می توان برای ردیابی فلزات مورد نظر و انتخابی استفاده نمود این ردیاب دارای دو عدد آنتن ۸ سانتی متری است که می تواند به عنوان فرستنده و گیرنده عمل نماید میزان برد و شعاع این ردیاب خیلی زیاد نیست .از ردیاب کومپاس ۳۰۰۳ و سایر ردیابهای مشابه که بردی کوتاهی دارند می توان در مناطق محدود مانند قبرستان ها و قلعه ها استفاده نمود.

ردیاب کومپاس 3003

ردیاب کومپاس ۳۰۰۳ :

  • ردیاب کومپاس ۳۰۰۳ دارای برد کم است.
  • شعاع عملکرد این ردیاب ۱۵۰۰ متر است.
  • امکان تعیین فرکانس به صورت دستی و اپراتور.
  • هر فلزی دارای فرکانس خاص خود است.
  • عیارهای مختلف طلا دارای فرکانس های متفاوت هستند.
  • عدم حساسیت به مواد معدنی.
  • قابلیت کار در مناطق آلوده.
  • عدم حساسیت به فلزات سطحی.

ردیاب کومپاس ۳۰۰۳ دارای شعاعی برابر با ۱۵۰۰ متر است میزان برد ردیاب با توجه به حجم و میزان فلز و نوع فلز و ماندگاری فلز در خاک در ارتباط مستقیم است هر اندازه فلز از رسانایی بیشتری بر خوردار باشد به همان اندازه میزان شعاع یا برد آن می تواند افزایش یابد.میزان توان و مهارت اپراتور دربرد ردیابی ردیابهای آنتنی می تواند تعیین کننده باشد تفسیر و آنالیز حرکات و رفتار آنتن می تواند گویای حجم وسیعی از اطلاعات بدست آمده توسط آنتن ها باشد که تفسیر اطلاعات بدست آمده کار هر اپراتوری نیست.

ردیاب کومپاس 3003

ردیاب کومپاس ۳۰۰۳ به دلیل برد کاوش محدود می تواند یکی از گزینه های مناسب برای ردیابی در محدودهای نسبتا محدود باشد هر اندازه برد ردیاب بیشتر باشد به همان اندازه ردیاب می تواند به اهداف متفرقه حساسیت نشان بدهد و میزان خطای اپراتور به مراتب افزایش می یابد.از این نوع ردیاب می توان برای تعیین نقطه دقیق هدف استفاده نمود گردش به راست یا چپ آنتن می تواند گویای اهداف سطحی یا عمقی باشد.در این ردیاب اپراتور آزادی انتخاب فرکانس را دارد و می تواند برای هر فلزی انواع فرکانس ها را انتخاب نماید تا به فرکانس دلخواه برسد.

ردیاب های خوراکی

ردیاب فرکانسی

ردیاب خوراکی و فرکانسی

گنج یاب