تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد سیستمی پرابی است

خانه » سیستمهای جی پی آر » سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد سیستمی پرابی است

سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد میتواند ناهنجاری های داخل خاک مانند انواع فلزات و فضاهای خالی را با استفاده از نرم افزار پیشرفته مشخص نماید.با استفاده از نرم افزار Voxler 3D میتواند آب و تونل و فضاهای خالی و انواع فلزات را معلوم نماید.

عمق نفوذ در خاک بیشتر از ۵۰ متر است.

۰۹۱۲۰۷۸۵۱۶۰

سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد

سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد :

  • سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد سیستمی جیوفیزیکال .
  • اندازه گیری مقاومت خاک .
  • قابلیت تشخیص فضای خالی و انواع تونل ها.
  • تفکیک مناسب انواع مختلف فلزات.
  • تعیین عمق فضاهای خالی و یا فلزات.
  • تعیین مکان دقیق اهداف .

سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد یکی از ساده ترین راههای استفاده از تکنیک مقاومت سنجها برای یافتن فلز یا فضای خالی در عمق زیاد است.با ارسال پالس های الکتریکی به داخل خاک در فرکانس های مختلف میتوان تصویری دقیق از اهداف زیر زمینی بدست آورد.

۰۹۱۲۰۷۸۵۱۶۰

سیستمهای جیوفیزیکال را میتوان در موارد متعددی بکار بردمانند :

  • تشخیص تونل ها.
  • تشخیص انواع فلزات.
  • تشخیص بستر آبهای زیر سطحی.
  • تشخیص مواد معدنی و معادن.

سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد

با سیستمهای مقاومت سنجی مانند سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد میتوان فضاهای خالی را تا عمق بیشتر از ۵۰ متر تشخیص داد.

در مکانهای که فضای خالی وجود دارد اهم یا مقاومت زمین دچار افت شدید میشود که به راحتی میتوان فضای خالی را تشخیص داد.

وجود فلز در زمین میتواند مقاومت خاک در آن نقطه را افزایش بدهد که این سیستم میتواند فلز را تشخیص بدهد.

فلزاتی که دارای رسانایی بالای هستند را بهتر میتوان با سیستمهای جیوفیزیکال تشخیص داد.

از دیگر موارد استفاده از سیستمهای جیوفیزیکال شناسایی بستر آب و لایه های آب زیر زمینی است.

از سیستمهای مقاومت سنج به دلیل عمق نفوذ زیاد میتوان در معدن یابی و یافتن معادن با ارزش استفاده نمود.

از مزایایی این سیستم ها عمق نفوذ زیاد و تشخیص لایه های مختلف خاک است.

با سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد میتوان عمق و نقطه دقیق قرار گیری هدف و نحوه قرار گیری آن را در خاک مشخص نمود.

سایر سیستمها

گنج یاب