تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

علامت و نشانه مرغ در دفینه یابی و گنج یابی

خانه » تفسیر علایم و نشانه ها » علامت و نشانه مرغ در دفینه یابی و گنج یابی

علامت و نشانه مرغ در دفینه یابی و گنج یابی را باید کاوشگران خیلی جدی بگیرند.یکی از علایمی که باید اساسی به آن توجه نمود و به سادگی از کنار آن رد نشد علامت و نشانه مرغ است.از آنجاییکه مرغ از هر نظری برای انسان مفید است و وجود آن برای انسان ضروری است علایمی که در برگیرنده مرغ یا مسایل مرتبط با آن باشند مهم هستند.علامت و نشانه مرغ در دفینه یابی و گینج یابی باید با توجه به مکان آن مورد بررسی قرار داد.اگر مرغی بر روی سنگی حکاکی شده باشد باید این موارد را در نظر گرفت.

علامت و نشانه مرغ در دفینه یابی و گینج یابی

علامت و نشانه مرغ در دفینه یابی و گینج یابی

علامت و نشانه مرغ در دفینه یابی و گینج یابی :

 • علامت مرغ تنها در دشتی یا جنگلی بیانگر وجود انبار خوراکی و غله در آن مسیر است .
 • مسیر حرکت و خط سیر گردن مرغ نشان دهنده مسیر انبار غله است.
 • باز شدن بال مرغ به معنی وجود انبار غله در ارتفاعات دور و بر است.
 • اگر مرغی را بدون دو پا مشاهده کردید به این مفهوم است که انبار غله در زیر مرغ است.
 • اگر مرغ بر روی یک پا ایتساده بود یعنی انبار غله نصف شده است.
 • اگر مرغی را در حالتی که بر روی تخم مرغ خوابیده بود دیدید می تواند بیانگر وجود مال خوبی باشد.
 • اگر تخم مرغ در زیر بال مرغ قابل رویت بود یعنی مال عمقی ندارد و نزدیک به سطح است.
 • نشانه پای مرغ دلیل بر نشان دادن مسیر است.
 • اگر هر دو پای مرغ کنار هم باشند یعنی مسافت زیادی با مال ندارید.
 • اگر دو پای مرغ در حال حرکت یا فرار باشد یعنی شما از مال فاصله زیادی دارید.
 • تخم مرغ تنها بدون وجود مرغ یعنی مال سرقت شده است و اثری از مال نمانده است.
 • اگر انگشتی از انگشتان مرغ کم باشد یعنی مال کمتر از مقدار واقعی آن است.
 • اگر همراه با مرغ چندین جوجه باشد دلیل بر وجود هدایایی گران بهاست.
 • اگر تعداد جوجه ها زوج باشد یعنی هدایا برای زن است که بسیار با ارزش است.
 • اگر تعداد جوجه ها فرد باشد یعنی هدیه برای مرد است.
 • اگر مرغ در حال فرار باشد یعنی در آن منطقه قطحی روی داده است.
 • اگر سر مرغ به سمت عقب باشد یعنی در آن ناحیه مریضی خطرناکی شیوع پیدا کرده است.
گنج یاب