تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک تابع شرایط و فاکتورهای مختلف و متفاوت است

خانه » اطلاعات عمومی در مورد فلزیاب ها و چرایی انتشار آن » عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک تابع شرایط و فاکتورهای مختلف و متفاوت است

عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک تابع شرایط و فاکتورهای مختلف و متفاوت است.بنابراین نمیتوان برای هر نوع سیستمی عمق مشخص و ثابت تعیین و مشخص نمود.خاک پدیده پیچیده ای است که دارای ساختارهای متفاوتی است و مواد تشکیل دهنده خاک میتواند در میزان افزایش یا کاهش عمق هر دستگاهی تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک

عوامل متعددی می توانند در عمق هر فلزیابی تاثیر داشته باشند که مهمترین آنها عبارتند از :

 1. نوع و جنس فلز : آهن یا فلزات گروه آهن مانند کبالت و نیکل از جمله فلزاتی هستند که به دلیل داشتن میدان شدید مغناطیسی برای هر نوع فلزیابی کشف انها ساده تر است.اما به مرور زمان آهن جذب خاک میشود و پس از اکسیده شدن کامل آن به مرور از بین میرود.اما در فلزات غیر آهنی در سالهای اول قرارگیری در خاک به سحتی می توان از اثری از آنها در خاک یافت و یا اصلا نمیتوان آنها را یافت اما به مرور زمان فلزی مانند طلا در خاک جان میگیرد و بهتر میتوان آن را یافت.
 2. حجم و میزان فلز میتواند در عمق کاوش موثر باشدوهر اندازه اندازه و سایز فلز بزرگتر باشد به همان اندازه یافتن آن برای هر نوع فلزیابی ساده تر است .قاعدتا فلزیابها میتوانند فلزات بزرگ را بهتر تشخیص بدهند.
 3. شکل و فرم فلز : شکل و فرم فلز یکی از مهمترین فاکتورها در عمق فلزیاب است.هر اندازه فلز از نظر هندسی دارای حجم و بعد باشد به همان اندازه تشخیص آن ساده تر خواهد بود .فلزیابها معمولا فلزاتی که طول و عرض ندارند را به خوبی نمیتوانند تشخیص بدهند.به عنوان مثال تشخیص یک ورقه صاف فلز به مراتب سخت تر از یک کاسه است.فلزیاب ها فلزات بعد دار را بهتر تشخیص میدهند.
 4. ماندگاری در خاک : ماندگاری در خاک یکی از مهمترین فاکتورها در یافتن فلز است.فلز هر اندازه بیشتر در خاک بماند بهمان اندازه یافتن آن ساده تر خواهد بود.فلزیاب ها فلزات قدیمی را بهتر تشخیص میدهند .به این نکته توجه داشته باشید فلزات بیرون آورده شده از خاک فلز جدید محسوب میشود.
 5. نوع خاک و میزان مواد معدنی خاک : میزان مواد معدنی تشکیل دهنده خاک و خاکهای مملو از سنگهای آهنی نفس دستگاه فلزیاب را میگیرند.شوره زارها از بدترین مکانها برای کاوش هستند…

عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک

عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک :

 • عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک تابه شرایط مختلف است.
 • حجم فلز میتواند نقش موثری در عمق داشته باشد.
 • مدت ماندگاری فلز در خاک در عمق فلزیاب موثر است.
 • شوره زارها عمنق فلزیاب را به شدت کاهش میدهند.
 • سنگهای آهنی باعث افت شدید عمق میشوند.
 • نوع فلز میتواند در میزان عمق موثر باشد.
 • میزان رطوبت میتواند تاثیر مثبت در میزان نفوذ در خاک داشته باشد.
 • زمین های بکر از بهترین مکانها برای کاوش هستند.
 • زمین های کشاورزی در میزان عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک تاثیر منفی دارند.
 • خاکهای آلوده عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک را کاهش میدهند.
 • گرمای زیاد عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک را کاهش میدهد.
 • آهن دارای شدیدترین میدان مغناطیسی است.
 • شوره زارها باعث افت عمق در فلزیاب ها میشوند.
 • شوره زارها باعث افزایش عمق ردیابها میشوند.
 • خاکهای سفت مکان های مناسب برای کاوش هستند.
 • شکل و فرم فلز میتواند در میزان عمق دستگاه موثر باشد.
 • فلزات حجم دار و بعد دار عمق نفوذ فلزیاب ها در خاک را افزایش میدهند.

وب سایت شرکت او کی ام

وب سایت شرکت ماینلب

وب سایت شرکت روژ

گنج یاب