تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

فلزیاب ام آی آل فلزیابی نظامی و کاراآمد و پر قدرت است

خانه » انواع ردیابهای مختلف » فلزیاب ام آی آل فلزیابی نظامی و کاراآمد و پر قدرت است

فلزیاب ام آی آل برای یافتن فلزات بزرگ و عمق زیاد ساخته شده است.از این فلزیاب میتوان برای کاوش اهداف بزرگ و عمیق استفاده نمود.عمقهای که سایر فلزیاب ها نمیتواند با این فلزیاب به راحتی میتوان به آن دست یافت.فلزیاب ام آی آل از دو فرستند برای نفوذ در خاک استفاده میکند.آنتن گیرنده و آنتن فرستنده.

فلزیاب ام آی آل

فلزیاب ام آی آل:

  • فلزیاب ام آی آل را میتوان در رده فلزیاب های انبوه یاب دسته بندی نمود.
  • دارای حساسیت بالا و زیاد به فلزات حجیم و بزرگ در عمق.
  • دارای فرستنده و گیرنده.
  • نمایش فلزات یافته شده به صورت شنیداری.
  • عدم حسایت به فلزات سطحی وکوچک.
  • عدم حساسیت به مواد معدنی و سنگهای آهنی.
  • دارای ثبات و پایداری عالی و بدون نویز و پارازیت.
  • امکان استفاده از فلزیاب ام آی آل در هر شرایط و مکانی.

فلزیاب ام آی آل به فلزات آهنی و غیر آهنی به یک اندازه حساسیت نشان میدهد.یعنی این فلزیاب قادر است اهداف آهنی مانند آهن و کبالت و نیکل را مانند فلزات غیر آهنی مانند طلا و نقره تشخیص بدهد.چیزی که در این فلزیاب اهمیت داردحجم و اندازه فلز مورد نظر است.

فلزیاب ام آی آل

این فلزیاب را میتوان در رده فلزیاب های انبوه یاب دسته بندی نمود.انبوه یابها از عمق نفوذ زیادی برخوردارند.

از مزایایی فلزیاب های انبوه یاب میزان عمق زیاد و عدم حساسیت به فلزات کوچک و سطحی است.

فلزیاب ام آی آل جزو فلزیاب های نظامی است که میتوان از آن در یافتن بمب و راکت های مدفون در خاک استفاده نمود.

به دلیل استفاده در مکان های جنگی و نظامی این فلزیاب دارای قطعات بسیار عالی و مقاوم در برابر ضربه و سایر عوامل هستند.

این فلزیاب ها عمدتا به دلیل نوع مصارف تعریف شده برای آنها دارای کمترین میزان خطا و اشتباه هستند.

بهتر از است به جای استفاده از فلزیاب های تجاری از فلزیاب های که مصارف نظامی دارند استفاده شود.

سایر فلزیاب های پالسی

سایر فلزیابها

گنج یاب