تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

فلزیاب نظامی ام جی ۱ قوی ترین فلزیاب نظامی و ساخت روسیه است

خانه » انواع فلزیابهای پی آی » فلزیاب نظامی ام جی ۱ قوی ترین فلزیاب نظامی و ساخت روسیه است

فلزیاب نظامی ام جی ۱ فلزیابی نظامی و ساخت روسیه است.هدف اولیه از ساخت و طراحی این فلزیاب یافتن بمب و مواد منفجره است.فلزیاب نظامی ام جی ۱ به دلیل استفاده نظامی از آن دارای قدرت فوقالعاده در زمینه فلزیابی است.

فلزیاب نظامی ام جی 1

فلزیاب نظامی ام جی ۱ :

  • دستگاهی نظامی برای یافتن اهداف فلزی در عمق است.
  • فلزیاب نظامی ام جی ۱ را میتوان در ردیف دستگاههای تی آر دسته بندی نمود.
  • یافتن اهداف بزرگ تا عمق ۵ متری .
  • وزن با تمام متعلقات ۸ کیلوگرم است.
  • قابلیت کار از -۳۰ تا ۵۰  درجه مثبت.
  • جزو سیستمهای تی آر است.

فلزیاب نظامی ام جی 1

فلزیاب نظامی ام جی ۱ سیستمی تی آر است که با ارسال و دریافت سیگنال از اهداف فلزی عمل مینماید.

میتواند اهداف فلزی بزرگ را عمق ۵ متر هم تشخیص بدهد.

این فلزیاب قادر است اهدافی ۳۰×۳۰ را تا ۳ متر مفید تشخیص بدهد.

فلزیاب های TR از دو آنتن گیرنده و فرستنده تشکیل میشوند.

با ارسال و دریافت پالسهای الترومگنتیک و دریافت آنها اپراتور را از وجود فلز های مختلف آگاه می سازند.

بیشتر این سیستمها انبوه یاب های هستند که میتواندد حجم زیادی از فلز را در عمقهای زیاد پیدا نمایند.

در دسته فلزیاب های TR میتوانیم فلزیاب های مانند گرت جی تی آی ۲۵۰۰ با لوپ متعامد و دستگاه فلزیاب فیشر را در این دسته طبق بندی نمود.

از عمده مزایایی دستگاه های فلزیاب تی آر عدم حساسیت آنها به فلزات سطحی و کوچک است.

با حذف فلزات سطحی و عدم حفاری های بی نتیجه میتوان با استفاده از فلزیاب های تی آر فلزات عمقی را در هر نوع زمینی پیدا نمود.

در صورتی که محیط کاری شما دارای فلزات سطحی هستند استفاده از فلزیاب های تی آر توصیه میشود.

مخصوصا از دستگاه فلزیاب نظامی ام جی ۱ که دارای دقت بسیار زیادی است میتوان در گنج یابی و یافتن مقبره های که در عمق زیاد هستند استفاده نمود.

ارتفاع و فاصله سیستمهای تی آر از زمین یکی دیگر از مزایایی این دستگاه ها هستند که در مناطق کوهستانی و جنگلی به راحتی میتوان از این سیستمها استفاده کرد.

مقایسه با LORENZ Z1

سایر محصولات 

گنج یاب