تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

میزان عمق نفوذ ردیاب ها تابع سه فاکتور اساسی است

خانه » انواع ردیابهای مختلف » میزان عمق نفوذ ردیاب ها تابع سه فاکتور اساسی است

میزان عمق نفوذ ردیاب ها یکی از اساسی ترین دغدغه های کاوشگران و افرادی است که از این ابزار برای نزدیک شدن و در نهایت رسیدن به هدف استفاده می نمایند.شرکت فلزیاب روژ مانند سایر موارد به اطلاع رسانی دقیق و حذف اطلاعات نادرست و غیر واقعی در این زمینه ادامه خواهد داد.اپراتور با علم بهتر از اپراتور بی علم و دانش است.پرداختن به این موارد بر علیه یا مخالفت با هیچ فرد یا شرکت خاصی نیست بهتر است مردم واقعیات را لمس و با آن آشنا باشند .

میزان عمق نفوذ ردیاب ها

طیف و در صد بسیار زیادی از افرادی که با این تیپ دستگاهها سر و کار دارند و یا درصدد خرید این سیستمها هستند اولین پرسشی که مطرح می کنند در مورد برد یا شعاع ردیاب و عمق کاوش ردیاب است.شرکتهای سازنده نیز بنا به فراخور حال خود اطلاعات نادرستی در این زمینه به بازار نزریق می نمایند که با واقعیات خیلی تفاوت دارد.برای هر ردیابی به میل خود برد یا شعاع و یا عمق تعریف می نمایند که اصلا با هیچ معیار علمی قابل توجیه نیست.

 • ردیاب ها تغییرات میدان مغناطیس در سطح زمین را تشخیص می دهند.

تعیین شعاع و عمق برای ردیاب توسط شرکتهای سازنده فقط جنبه تبلیغاتی دارد و هیچ اساس علمی پشت این قضیه نیست.چنانکه واضح و روشن است هیچ ردیابی امواج و یا سیگنالی را به داخل زمین ارسال نمی کند تا بازخورد و یا برگشت آن سیگنال تعیین کننده عمق باشد.سیستمهای جی پی آر را در نظر بگیرید که برای شناسایی اهداف سیگنال های را به داخل زمین ارسال و دریافت می نمایند و از این طریق می توانند میزان عمق را تشخیص بدهند بر عکس در ردیابها ارسال و دریافت سیگنالی وجود ندارد تنها ردیابها می توانند آشفتگی میدان مغناطیسی را در نتیجه وجود فلز در خاک تشخیص بدهند.هر اندازه میزان آشفتگی شدید تر باشد به همان اندازه عمق و شعاع نیز افزایش می یابد.

مهمترین فاکتورها در تعیین میزان برد و شعاع ردیاب و میزان عمق نفوذ در خاک به عواملی مانند :

 1. نوع فلز : هر اندازه فلز رسانایی بیشتری داشته باشد به همان اندازه میزان شعاع و عمق نیز افزایش می یابد.
 2. حجم فلز : هر اندازه حجم فلز بزرگتر و بیشتر باشد به همان اندازه شدت میدان مغناطیس در آن نقطه شدید تر و بیشتر است.
 3. مدت ماندگاری فلز : هر اندازه فلز بیشتر در خاک بماند به همان اندازه در میزان عمق و شعاع ردیاب تاثیر مثبت تری خواهد داشت.

پس نتیجتا ردیابها به خودی خود یک سانتی متر هم نه برد دارند نه عمق.میزان برد و شعاع و عمق ردیاب تابع فلز مدفون است.مثلا یک کیلو طلا و یک کیلو آهن را در نظر بگیرید .اگر ردیابی بتواند میدان همین یک کیلو طلا را فرضا از ۵۰ متری تشخیص بدهد برد یا شعاع همان ردیاب برای یک کیلو آهن کمتر از ۱۰ متر است.

میزان عمق نفوذ ردیاب ها

میزان عمق نفوذ ردیاب ها :

 • میزان عمق نفوذ ردیاب ها تابع فاکتورهای مختلف است.
 • هیچ ردیابی به خودی خود هیچ بردی ندارد.
 • هیچ ردیابی به خودی خود هیچ عمق کاوشی ندارد.
 • نوع فلز در تشخیص میدان آن فلز موثر است.
 • حجم فلز در تشخیص میدان آن فلز موثر است.
 • مدت ماندگاری فلز در تشخیص میدان آن فلز موثر است.
 • هیچ ردیابی دارای تفکیک نیست.
 • ردیاب ها تغییرات میدان مغناطیس در سطح زمین را تشخص می دهند.
 • ردیابها هیچ سیگنالی ارسال نمی کنند.
 • ردیابها هیچ سیگنالی را دریافت نمی کنند.
 • ردیاب ها ابزار گمانه زنی بیش نیستند.

ردیاب های خوراکی

ردیاب های فرکانسی

ردیاب های خوراکی فرکانسی

ردیاب های دیجیتال

گنج یاب