تماس با ما

دستگاه فلزیاب | فلزیاب تصویری | طلایاب |فلزیاب تصویری اصل | فلزیاب بهتر

نشانه و علامت شتر در گنج یابی بسیار با اهمیت است

خانه » تفسیر علایم و نشانه ها » نشانه و علامت شتر در گنج یابی بسیار با اهمیت است

نشانه و علامت شتر در گنج یابی بسیار با اهمیت است.نشانه و علامت شتر در گنج یابی دارای تفاسیر و معانی متفاوت و مختلفی است که در ادوار مختلف تاریخی می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.در تاریخ ایران همیشه وجود شتر را به وضوح مشاهده نمود که در مکان های مختلف کاربردهای متفاوتی داشته و دارد.

از آن جاییکه شتر حیوانی صبور است در بیشتر مناطق ایران می توان پیکره ای این حیوان را مشاهده نمود.شتر را می توان در اغلب کاروان های تجاری ادوار مختلف تاریخ دید و این می تواند تا اندازه زیادی تفاسیر مربوط به شتر پیچیده تر می سازد.آنچه در تفسیر شتر می توان به آن توجه نمود نحوه حرکت و یا خوابیدن آن است.

نشانه و علامت شتر در گنج یابی

نشانه و علامت شتر در گنج یابی

نشانه و علامت شتر در گنج یابی بسیار با اهمیت است.

 • در اینجا سعی ما بر این است تا تفاسیر متفاوت را تا اندازه ای تشریح نماییم.
 • شتری که ایستاده است نشانگر مالی است که با مکان قرار گرفتن شتر بسیار فاصله دارد.
 • زمانی که شتر ایستاده است باید مسیر جلوی شتر را مد نظر قرار داد.
 • البته به پاها و دم شتر یا انحنای بدن شتر نیز توجه نمایید.
 • از بین گوشهای شتر تا هدف مورد نظر ممکن است خطی مستقیم باشد.
 • اگر دم شتر به سمت چپ یا راست باشد باید به انحنای مسیر حرکت شتر دقت نمود.
 • در این حالت پای راست یا چپ شتر می تواند مسیر انحنا را مشخص نماید.
 • میزان ارتفاع گردن شتر می تواند دلیل بر دوری یا نزدیکی بار باشد.
 • هر اندازه ارتفاع گردن شتر به سمت بالا باشد به همان اندازه مال از مکان شتر دور تر است.
 • شتر خوابیده تفسیرش تا اندازه ای سخت تر است.
 • اگر شتر خوابیده به سمت کوه باشد دلیل بر وجود مال در بالای کوه است.
 • اگر شتر خوابیده سرش به سمت دره باشد مال در دره قرار دارد.
 • اگر شتر خوابیده به سمت درخت یا سنگ بزرگی باشد مال بین شتر و درخت یا سنگ است.
 • اگر شتر خوابیده به سمت تپه ای باشد باید دنبال سنگی بگردید که بین شتر و تپه است.
 • چشمهای شتر همیشه حالت گمراه کنندگی دارد .به چشم شتر توجهی نکنید.
 • دم شتر در هر حالی باید با حرکت دیگری توام باشد تا بتوان به آن توجه نمود.
 • اگر دهان شتر باز باشد یعنی رسیدن به مال خیلی مخاطره آمیز و خطرناک است.
 • اگر شتر روی دو پا در حال نشتن باشد بعنی فاصله زیادی تا مال ندارید.
 • شتری که در دشت خوابیده باشد یعنی مال بسیار با ارزش است.
 • شتر کنار راه مال رو نشانه سرقت بار است .
 • شتر کنار رودخانه بیانگر مال بی ارزش است.
گنج یاب